VerzuimVitaal B.V. Verzuim-systeem

Organisatie:
Prijs:
€ 26 (per jaar)
€ 26 (per gebruiker)
Prijsmodel volgens leverancier: " afhankelijk van de bedrijfsvoering, altijd maatwerk"
Versie:
n/a
Bijgewerkt:
16-06-2009
Beoordeling:
<0 id="post-ratings-5514" class="post-ratings" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-nonce="b040611416">aardigredelijkneutraalgoeduitstekend (No Ratings Yet)
<0 id="post-ratings-5514-loading" class="post-ratings-loading">Loading ... Loading ...
 
 
 
 

VerzuimVitaal beste arbodienstverlener. Arbodienstenmonitor van Intomart GfK wijst uit dat werkgevers het meest tevreden zijn over de kwaliteit van VerzuimVitaal

Gezonde werknemers in een gezonde werkomgeving. Het zijn de peilers van een vitale bedrijfsvoering en vormende basis voor een goede klanttevredenheid. We bereiken onze gezamelijke doelstellingen met passie en betrokkenheiddiVerzuimVitaal is een gewaardeerde partner voor veel bedrijven die liever gezond ondernemen. Omdat VerzuimVitaal bewezen heeft het verzuim daadwerkelijk en grondig aan te pakken met een zeer geschikt pakket aan diensten. Om alert te kunnen handelen en nauw betrokken te kunnen zijn, is VerzuimVitaal altijd dicht in de buurt aanwezig en gaat direct aan de slag.

 

 
Noot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.