Poortwachtermaat Verzuim-systeem Uitstekende software

Organisatie:
Prijs:
€ 50 (initiele aankoopprijs)
€ 6 (per gebruiker)
Prijsmodel volgens leverancier: " De kosten varieren afhankelijk van aantal medewerkers en specifieke functionaliteiten. Bij specifieke maatwerkoplossingen wordt voorafgaand aan de uitvoering een offferte aangeboden op basis van ons uurtarief. De inrichtingskosten varieren van € 50"
Versie:
n/a
Productsite:
Bijgewerkt:
16-08-2010
Beoordeling:
<0 id="post-ratings-6914" class="post-ratings" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-nonce="6fcb1c317a">aardigredelijkneutraalgoeduitstekend (No Ratings Yet)
<0 id="post-ratings-6914-loading" class="post-ratings-loading">Loading ... Loading ...
 
 
 
 

Poortwachtermaat is een verzuimmonitoringsysteem welke gericht is op het casemanagement van verzuimende medewerkers. Alle stappen van het verzuimprotocol van uw organisatie (inclusief de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter) worden voor de leidinggevende of casemanager inzichtelijk gemaakt door middel van een stoplichtenmodel. Tevens worden de gebruikers van Poortwachtermaat door middel van E-mails geattendeerd op het uitvoeren van de volgende stap binnen het verzuimproces.

De inrichting van Poortwachtermaat wordt in nauw overleg met u vastgesteld. U bepaalt wanneer u vindt dat een processtap afgehandeld moet zijn. U bepaalt ook wanneer zo’ n stap te laat is afgehandeld, waardoor het stoplicht op “rood” komt te staan.

U bepaalt wie toegang heeft tot welke gegevens. Door het toekennen van specifieke autorisaties is de privacy geborgd op het niveau welke u wilt.

De bij Poortwachtermaat aangesloten bedrijven hebben de mogelijkheid gebruik te maken van templates, waardoor bijvoorbeeld de formats van het UWV direct ingevuld worden met de NAW gegevens van de verzuimende medewerkers.

Doordat alle gegevens van de in dienst zijnde medewerkers in Poortwachtermaat opgenomen zijn en door het goed volgen van het verzuimproces, worden adequate verzuimcijfers gegenereerd voor de gehele organisatie, maar ook voor bedrijfsonderdelen of afdelingen. Deze cijfers hebben onder andere betrekking op het percentage, verzuimduur, frequent verzuim, maar ook op een overzicht van verzuimoorzaken. Het management kan hierdoor gericht sturen op het minimaliseren van het verzuim. Doordat ook de mogelijkheid bestaat om de loonsom op te nemen in Poortwachtermaat kan de ondernemer direct inzicht krijgen in de directe kosten als gevolg van het verzuim, voor de gehele organisatie, per afdeling of per medewerker.

Poortwachtermaat kan geheel volgens maatwerk worden geleverd. Voorafgaand aan onze dienstverlening is er dan ook uitgebreid overleg met u. Gaat u bijvoorbeeld zelf de personeelsmutaties invoeren of doen wij dat? Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om een koppeling te maken tussen Poortwachtermaat en uw personeelsinformatiesysteem, waardoor alle gegevens up to date blijven.

Voor Poortwachtermaat hoeven geen specifieke programma’ s geinstalleerd te worden op uw computer. Het is een webbased-programma, die u overal, waar internet is, kunt gebruiken.

 

 
Noot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.